شهدا


    وصیت شهدا

كارگزاران خدا روي زمين

كارگزاران خدا روي زمين

مردي نزد پيامبر (ص) آمده عرض كرد همسرم اين ويژگي‌ها را داراست: وقتي كه بر او وارد مي‌شوم به استقبالم مي‌آيد و هر گاه از خانه خارج مي‌گردم مرا مشايعت مي‌كند، هر گاه مرا مغموم مي‌بيند مي‌گويد نگران چه چيزي هستي؟ اگر فكر روزي مي‌كني همانا خدا آن را در عهده گرفته است و اگر غم و اندوه تو به خاطر آخرت است كه خدا غم و اندوه تو را فراوان‌تر گرداند. پيامبر (ص) فرمود: خدا در روي زمين كارگزاراني دارد، همانا اين زن از كارگزاران خداست و براي او نيمي از اجر شهيد است.


تاريخ ارسال پست: چهارشنبه 03 خرداد 1396 ساعت: 11:37
برچسب ها : ,,,,,